Lithos

LITHOS DEKONSTRUERAD Nummer 1. 2016.

Vad är en serie? Går det att skapa ett konventionell serieberättande men samtidigt använda ett mer samtida konstnärligt uttryckssätt ? Två frågor som ställs på sin spets i serien LITHOS.
Berättelsen är en traditionell rysare, ungefär en sådan som publicerades i serietidningen CHOCK i början på 70-talet, men gestaltningen tar sin utgångspunkt i konceptkonsten och använder sig bl a av dekonstruktion. Serien avslutas med en intervju, där serieskaparen svarar på några angelägna frågor.

Ladda ner här: LITHOS_1

LITHOS DEKONSTRUERAD Nummer 2. 2016.

Frågan om vad som är en serie utvecklas ytterligare i serien FISKEN, om två män i en båt på öppet hav. Även den en rysare som utgår från serierna i tidningen CHOCK. Serien avslutas med en intervju, där serieskaparen fördjupar sitt resonemang. 

Ladda ner här: LITHOS_2