Katarina Matilda från Vendel

Katarina Matilda.
Om henne var det ingen som visste något.
Hon kom visst någonstans utifrån, utanför Stockholm.

Om hennes man Karl Oskar visste vi desto mer.
Han var maskinist.
(Vad är en maskinist?)

Hon finns med på ett foto, det enda som finns.

Det var allt jag visste om Katarina Matilda.
Hon som ingen kunde eller ville berätta något om.

Vem var hon?

 

Det är inledningen till berättelsen om Katarina Matilda Andersdotter från torpet Gammelgärdet i Vendels socken i Uppland. Hon är en av alla de pigor som i slutet på 1800-talet vandrar in till städerna för att söka arbete på fabriker och i överklassens hem. Katarina Matilda är en av pigorna på Luntmakargatan, en av sömmerskorna på Själagårdsgatan och en av mödrarna i kåkstan Lugnet vid Hammarby sjö. För det är i Stockholm denna berättelse utspelar sig. Samma Stockholm som skildrats av Per Anders Fogelström. Söder, Vita Bergen, Gamla Stan. Ett Stockholm långt ifrån dagens bostadsmarknad.

Katarina Matildas berättelse är på inget sätt unik. Den delas av många.  Den delas faktiskt av flertalet av oss. Detta är också vår historia. Det är såhär det ser ut för de flesta av oss. Blickar vi tillbaka i släktleden möter vi sällan adelsmän, präster, borgare eller bönder. Vi möter istället drängar och pigor, arbetskarlar och sömmerskor, kuskdrängar och  cigarettarbeterskor, bagarlärlingar och hushållerskor, statare och arbetshjon.

Berättelsen om Katarina Matilda bygger på fakta hämtade ur arkiv, vetenskaplig litteratur och skönlitteratur. Den ingår i projektet #newwaysofmakingcomics. För ett fritt konstnärligt förhållningssätt till seriekonsten.

Läs berättelsen om Katarina Matilda här: KATARINA MATILDA

/Gunnar Krantz i maj 2018