Kontakt

Gunnar Krantz
info (at) seriekonst.se
+ 46-70 4646 376

Konstnärligt cv
Konstnär och serietecknare, professor i visuell kommunikation. 
Född i Stockholm 1962. Bosatt i Malmö.

Tecknade serier 1986 – 2019 ( i urval):
2019: ”Två månader i Tanger” (ännu ej publicerad),
“Malmö Rock City Comics” (risoprint)
2018: ”Katarina Matilda från Vendel”, seriekonst.se. Digital publicering.
2018: ”Lift-52”, seriekonst.se. Digital publicering.
2017: ”Lift-51 Cykelfärden som blev en lift”, seriekonst.se. Digital publicering.
2017: ”Wollmar Yx”, seriekonst.se. Digital publicering.
2016: ”Kooperatören”, seriekonst.se. Digital publicering.
2016: ”Sjöcronas Gata”, seriekonst.se. Digital publicering.
2011: ”Från Superangst till Seriestaden”, Optimal Press.
2010: ”Största Möjliga Allvar”, Optimal Press.
2008: ”Vin och Vatten”, Optimal Press.
2006: ”Seriemagi”, Optimal Press.
2005: ”Seriekonst, Tabloid”, Konstnärligt utvecklingsarbete, Göteborgs Universitet.
2005: ”Vänster Vänster”, Optimal Press.
2003: ”Cykelhippie”, Optimal Press
2001: ”Gröna Tomater”, Seriefrämjandet
2000: ”Allt för konsten 3”, (antologi), Optimal Press
2000: ”Allt för konsten 2”, (antologi), Optimal Press
1998: ”Allt för konsten” (antologi) 
1998: Avtryck av Verkligheten (+ CD-ROM), Optimal press. Digital publicering.
1995: ”Nollad”, Optimal Press
1995: “1981”, Medusa Förlag
1994: ”Superangst”, Medusa Förlag
1987: ”Falska Liv” Medusa Förlag
1986: ”Alger”, Medusa Förlag

Forskning (inklusive konstnärlig forskning), offentliggöranden
2020: “Safety in numbers – challenging norms in the Swedish field of comics” NSU winter symposium, Södertörn university
2019: “The Hitchhikers Guide to Post-War Europe” Comics and Travel Conference, Oxford university.
2019: “New ways of making comics” Comics and Materiality, NSU winter symposium, Aarhus university
2018: “Fanzines and Swedish comics memory” in Ahmed, Maaheen. & Crucifix, Benoît. (red.) (2018). Comics Memory Archives and Styles. Cham: Springer International Publishing
2017: “The emergence of the Swedish comics field”. Roundtable; The Memory of Comics In and Out of the Institutions NNCORE-Conference, University of Ghent.
2017: Föreläsning om serien ”Kooperatören”, Malmö Stadsbibliotek i samband med Malmö Seriefest.
2017: Seminar paper: ”Kooperatören” a comic about advertising in the co-operative movement, Malmö university.
2017: Conference paper:  ”City of comics”, with Jakob Dittmar, Petra Ragnerstam and Oskar Aspman, Comics Forum, Leeds.
2016: ”Från systematiskt klotter till serieforskning”. Paper presenterat på symposiet: Tecknade serier – teoretiska och metodiska utgångspunkter för forskning, Carolina Rediviva, Uppsala.
2015: “Teaching comics in class: Between mainstream and the alternative”, Studies in Comics, Intellect Books.
2015: “Bicycle hippie – Sketching beyond the boundaries of time and space – developing scrawled memories of the past”. Conference paper presenterat på The Sixth International Graphic Novel and Comics Conference 2015, University of London Institute in Paris.
2014: Föreläsning om ”Det svenska serieeländet”, om tecknade serier och moralpanik. Högskolan i Jönköping, i samband med Seriefrämjandets seriefestival.
2014: “Teaching comics in Class”. Conferens paper presenterat på The Comics Conference 2014, British Library, London. 
2011: ”Seriekonst och konstserier”, Valör, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet.

Samverkan:
2019 Serielab på Malmö universitet. Ett samverkansprojekt på  K3, med finansiering av Region Skåne.
2018 Bergman i Skåne   – Skånska serietecknare tolkar Ingmar Bergman, i samverkan med Stiftelsen Ingmar Bergman, Film i Skåne, Seriefrämjandet och Region Skåne.
2017-2018 Mötesplats Serier, ett samverkansprojekt på  K3, med finansiering av Region Skåne och KS.

Separatutställningar på bl a: 
Växjö Konsthall 
Varbergs Konsthall
Ystad Konstmuseum
Galleri 54, Göteborg
Schaper Sundberg Galleri, Stockholm
rum, Malmö

Grupputställningar på bl a:
Louisiana Museum of Contemporary art, Humlebæk, Danmark
Dunkers Kulturhus, Helsingborg
Künstlerhaus Bethanien, Berlin
Malmö Konstmuseum 
Enkehuset, Stockholm
Muu Gallery, Helsingfors
Statens Museum for Kunst, Köpenhamn
Stockholm Art Fair, Sollentuna
Europ’Art, Genéve
Moderna Muséet, Stockholm
Krognoshuset, Lund
Mölndals konsthall, Mölndal
Malmö konsthall
Kulturhuset, Stockholmm

Uppslagsverk
Nationalencyklopedinhttp://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/gunnar-krantz
Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Gunnar_Krantz
Lambiek Comiclopedia http://www.lambiek.net/artists/k/krantz_gunnar.htm