Kooperatören

En dokumentärserie om Annonsbyrån Svea
och reklamen i det svenska folkhemmet.

Kooperatören är en berättelse om gemenskap, idealism och hur helt vanliga människor för inte alltför länge sedan slöt sig samman för att förändra sina liv. Kooperationen – en av Sveriges genom tiderna största folkrörelse, så framgångsrik att följande generationer tog den för given och inte såg allt idéellt arbete bakom eller insåg vidden av den samhällsomdaning som KF skapade på några få decennier. I sanning ett ”småfokets storverk”, som den kooperativa ekonomen och ideologen Mauritz Bonow uttryckte det.

gillar

Kooperatören är också en berättelse som handlar om min farmor och farfar Signe och Knut Krantz och hur de var med och formade Kooperativa Förbundet.

koop_blue1

I januari 1928 påbörjar min farmor och farfar på en gemensam dagbok. Ett skrivprojekt, som följer dem en bit in i 30-talet då familjen får tillökning . I dagboken ges en spännande inblick i det sena 20-talets vardagstillvaro med både glädjeämnen och problem. Diskussioner om talk eller puder, biofilmer, zeppelinaren Nobiles besök och återkommande utflykter till Kooperationens eget universitet – Vår Gård –  där verksamheten nu börjar inriktas mot de idéer kring skyltning och marknadsföring Knut tagit med sig hem från tiden i Amerika och snart får Knut sitt livs erbjudande – Att köpa den konkursmässiga annonsbyrån Svea, vars största kund är just Kooperativa Förbundet. Förutsättningen är dock att han  gör det som självständig ägare av byrån.

Ladda ner boken här: Kooperatören

Kooperatören: En serie i sex delar av Gunnar Krantz, baserad på Knut och Signe Krantz dagbok, brev, släktarkiv, kooperativ litteratur, böcker och tidskrifter, pressklipp och muntliga källor.