Nollad

Ett självbiografiskt konceptalbum. En helt vanlig arbetsvecka, sommaren 1994 på Möllan i Malmö. Det händer inte så mycket. Huvudpersonen drömmer, handlar mat, träffar någon kompis, spelar flipper. En berättelse om ett tillstånd på en intressant och spännande plats.

Stilbytet i Nollad markerar början på utvecklingen till en ny och enklare stil. Enkla tunna linjer, avtecknade fotografier, spontant tecknade figurer och nästintill total frånvaro av svärta.  Nollad är det av mina album som fått mest uppmärksamhet och mest blandad kritik och som förebådar både ett konceptuellt förhållande till serieberättandet och “Seriestaden Malmö”. Förord av John Peter Nilsson, chef for Moderna Museet i Malmö.

Om boken:
Ett seriealbum, som egentligen är ett konceptuellt konstverk.
Reglerna var:
1. Berätta om dagens tankar på band. Renskriv på maskin.
2. Fotografera miljön. Bearbeta bilderna.
3. Skildra möten och berättelser i serieform.
Alltid riktat framåt. Ingen struktur på historien. Arbeta förutsättningslöst. Framåt mot någonting. Interaktion, där tankar och bilder hinner upp varandra. Framåt mot någonting som är nuläget.

Pressröster:
“Konstnären och serieskaparen Gunnar Krantz är förmodligen den svensk som gått allra längst när det gäller att dokumentera sig själv.” Martin Aagård, DN 971102

“Ändå är det ingen tvekan om att Nollad säger något viktigt om livet i dag, något självklart och svårfångat…” Boel Gerell Kvällsposten 950505

“Berättarformen med en lakonisk dagbokstext under varje bild och den totala avsaknaden av dialog i pratbubblor förstärker känslan av tyngdlöshet i tillvaron.” Karl G Jönsson Sydsvenskan 950505

“Det depressiva innehåller synkar egentligen varken med layouten eller teckningsstilen, men tillsammans bildar de en underbart absurd stämning.” Dan Kronqvist, Hufvudstadsbladet 95-06-15