Kooperatören – det tredje kapitlet

koop_blue1

I januari 1928 påbörjar min farmor och farfar på en gemensam dagbok. Ett skrivprojekt, som kom att följa dem en bit in i 30-talet då familjen fick tillökning med sin andra son – min far Göran. I dagboken ges en spännande inblick i det sena 20-talets vardagstillvaro med både glädjeämnen och problem. Diskussioner om talk eller puder, biofilmer, zeppelinaren Nobiles besök och återkommande utflykter till Kooperationens eget universitet – Vår Gård –  där verksamheten nu börjar inriktas mot de idéer kring skyltning och marknadsföring Knut tagit med sig hem från tiden i Amerika.

Knut reser mycket i tjänsten som ansvarig för Kooperativa Förbundets reklamavdelning. Till fjärran orter som Örebro, Eskilstuna, Halmstad, Umeå och Kristinehamn där han producerar utställningar i  KF:s nybyggda centrallager, som på så vis invigs och visas upp för allmänheten innan de fylls med varor. Centrallager inom dagligvaruhandeln var ett led i KF:s arbete på att rationalisera och därigenom förbilliga varudistributionen, med sänkta priser som följd. Liksom på många andra områden var KF först ut här och arkitekturen, som  KF:s eget arkitektkontor skapade, var kompromisslöst funktionalistisk.

koop_blue2

 

1929 föds deras första barn, Torbjörn och året därpå, flyttar den lilla familjen till Hästholmen i Nacka, där KF just då anlägger en enorm kvarnanläggning. Kvarnholmen, som den snart döps om till är verkligen en  ”Kooperatörernas ö”. Där ges KF:s arkitekter fria händer att förverkliga de nya funktionalistiska idéerna, som inte stannar vid fabriksanläggningarna utan även slår igenom i personalbostädernas utformning.

Funktionalismen får sitt stora genombrott Stockholmsutställningen samma år. Tre år senare flyttar Per-Albin Hansson (som började sin bana som springpojke i Kooperativa Föreningen Pan i Malmö) in i det berömda radhuset i Ålsten och funkisen blir en på allvar en del av det svenska folkhemsbygget.

koop3_cover_small

 

Ladda ner trejde kapitlet HÄR: Kooperatören_kapitel_3

Kooperatören: En serie i sex delar av Gunnar Krantz, baserad på Knut och Signe Krantz dagbok, brev, släktarkiv, kooperativ litteratur, böcker och tidskrifter, pressklipp och muntliga källor.