Kooperatören – det första kapitlet

gillar
Bokmässan är över. Alla priser har delats ut, alla böcker signerats, alla intervjuer getts. De sista returexemplaren har återvänt till lagerhyllorna och samlar återigen damm. I detta bakrus passar jag på att smyga igång publiceringen av mitt hittills största serieprojekt – Kooperatören, en berättelse om gemenskap, idealism och hur helt vanliga människor för inte alltför länge sedan slöt sig samman för att förändra sina liv till det bättre. Kooperationen – en av Sveriges genom tiderna största folkrörelse, så framgångsrik att följande generationer tog den för given och inte såg allt idéellt arbete och alla uppoffringar som låg bakom eller insåg vidden av den samhällsomdaning som KF skapades på några få decennier. I sanning ett ”småfokets storverk”, som den kooperativa ekonomen och ideologen Mauritz Bonow uttryckte det.

FUNKTIONALISTISKA SERIER
Med serien Kooperatören, vill jag även slå ett slag för ett för mig nytt sätt att arbeta på med serier, med en metod som tar sin utgångspunkt i funktionalismens syn på saklighet och ändamålsenlighet, något som löpt som en röd tråd både genom den svenska kooperationen och den framstående svenska funktionalistiska arkitekturen där KF:s arkitektkontor – nordens största – spelade en viktig roll.

Funktionalism – Att istället för att framställa något utifrån tidigare konventioner, utgå ifrån funktion och anpassa stil och uttryck efter behov. I det här fallet det min berättelse satt sig före att göra – Att ge en bild av mina farföräldrar och deras arbete inom Kooperationen under dess mest expansiva år från 20-talet, fram till slutet av 50-talet.

koop_1

Ladda ner första kapitlet HÄR: Kooperatören_kapitel_1

Kooperatören: En serie i sex delar av Gunnar Krantz, baserad på Knut och Signe Krantz dagbok, brev, släktarkiv, kooperativ litteratur, böcker och tidskrifter, pressklipp och muntliga källor.